Honden trainen: is het een trukendoos of schaakspel?

Honden trainer schaakspel

Honden trainen: is het een trukendoos of schaakspel?

Honden trainen is geen trukendoos of schaakspel!

Honden trainen heeft wel een aantal spelregels. Alvorens een hond gehoorzaam te maken is het noodzakelijk om te weten waarom honden in het algemeen iets zullen gaan doen of juist niet. Als een eigenaar gaat handelen op een wijze die voor de hond onbegrijpelijk is, zullen zich vervelende en mogelijk veel vervelende gewoontes bij de hond gaan ontwikkelen. Er is een soms subtiel verschil tussen natuurlijk gedrag en ongewenst gedrag.
Honden trainen het is geen mens

Even een tip voordat ik verder ga met de honden trainen uitleg.

Een hond is een hond en wordt nooit een mens!

Een hond heeft recht op een honds leven.

Oerprincipe

De hond wordt geleid vanuit het oerprincipe dat de soort moet blijven voortbestaan. Voortbestaan betekent dus ook jongen ter wereld brengen  maar ook dat in voorkomend geval gevlucht wordt voor gevaar.  Als dat niet mogelijk blijkt moet de bedreiging worden aangevallen en verdreven. Het begint dus met overleven. Vanuit deze noodzaak zal het duidelijk zijn dat zich gedragingen kunnen ontwikkelen die op ons een nogal egoïstische in druk kunnen maken. Het betekent echter niets anders dan dat de hond altijd kiest voor het gedrag waarbij op dat moment de kans op overleven het grootst is. Met andere woorden; dat gedrag komt naar voren waarbij de hond het gevoel heeft dat er het minste gevaar valt te duchten. Door herhaling van dit gedrag in soortgelijke situaties zal zich een gewoonte ontwikkelen, want het geeft een lustgevoel en de soort komt niet in gevaar.

Met honden trainen zitten we hiermee gelijktijdig in het leerproces. Een en ander wordt met vallen en opstaan geleerd. De situatie of omgeving wordt geassocieerd met eerder opgedane ervaringen en het daarbij geleerde wordt in de praktijk gebracht.

Leerproces

Bij het aanleren van gedrag gebruiken we veel lichaamstaal aangevuld met andere zintuiglijke signalen. Naast ‘zien’ spelen ruiken, voelen, horen en proeven een belangrijke rol. We zetten deze allemaal in om tot het gewenste gedrag te komen. Door bewust om te gaan met de diverse beloningen zal het gewenste gedrag snel toenemen. We doen dit wel stap voor stap. Net als bij schaken proberen we vooruit te denken. We zullen onderscheid maken tussen primaire en secundaire beloningen.

  1. Primaire beloningen zijn altijd van biologische aard en bestaan uit eten en drinken. In de literatuur wordt ook seks als primaire beloning gezien, maar dit zal bij omgang met de hond geen rol mogen spelen.
  2. Secundaire beloningen zijn geconditioneerde handelingen die een prettige stemming bij de hond ondersteunen. Tijdens het leren worden secundaire beloningen uiteindelijk altijd afgesloten met een primaire beloning als het leerdoel van dat moment bereikt is.

Secundaire beloningen zijn uw stem, in handen klappen, een speeltje tonen, blij opspringen of huppelen, aanhalen of gewoon ‘dank je’ zeggen. Door de mix van deze stimuli of prikkels te gebruiken en af te ronden met een primaire beloning krijgt de hond meerdere beloningsmomenten tijdens de weg naar het uiteindelijk gewenste gedrag.

Benieuwd hoe u dit en nog veel meer kunt leren, wat betreft honden trainen, ga dan naar onze opleiding Hondentrainer. >>


Leave a Reply