Hiërarchie en/of dominantie: Een woordenspel?

hierarchie en/of dominantie woordenspel

Hiërarchie en/of dominantie: Een woordenspel?

Op verschillende momenten en vanuit verschillende hoeken zijn er opmerkingen dat we begrippen als hiërarchie en dominantie los moet laten in de omgang met honden.Wie heeft dit verzonnen of is het toch een lumineus idee? Dat er met meer respect wordt omgegaan met honden (en dieren in het algemeen) staat als een paal boven water en is maar goed ook. Voorbeelden te over. Geen of nauwelijks nog slipkettingen en gebruik van klikker in plaats van veel fysieke handelingen zijn dagelijks waarneembaar.

Maar vervalt nu plotseling het fenomeen van hiërarchie?

Is de mening van veel mensen en wetenschappers uit het verleden nu plotseling rijp voor een afvoerputje? Tinbergen, Lorenz, Trumler, Scott, Fuller, Paffenberger en vele, vele anderen zouden zich moeten schamen? Naar mijn idee toch echt niet.

Is er sprake van hiërarchie of dominante leiding als je de hond leert dat deze niet mag trekken? Kun je dezelfde vraag stellen als de hond leert niet tegen iedereen op te springen? En wat doe je als eigenaar/trainer wanneer de hond niet bij je komt op het commando (verzoek?) ‘hier’? Als er geen leiding of hiërarchie is hoef je immers niets te doen, zelf heb je net zo veel gelijk als de hond….

Ik weet als leider wat goed voor je is

De Computer van dit moment is een totaal andere dan het eerste model uit 1982! We kennen en gebruiken allemaal de mobiele uitvoeringen van nu. Toch is het nog steeds een kwestie van bitje aan of uit, net als toen. Ook het samen leven met honden is aan veranderingen onderhavig. Dat geldt ook voor het voer. Daarom zijn veranderingen vaak ten goede maar het principe van bijvoorbeeld overleven is niet veranderd. Meer respect voor de intelligentie van de hond getuigt van wijsheid en betrokkenheid en vertaalt zich automatisch in andere omgangsvormen met die hond. Maar nog steeds met een intrinsieke boodschap: ik weet als leider wat goed voor je is.

Veel plezier met uw hond en onthoud: verander de omgeving en het gedrag verandert, als u dat wilt. Waarom zou je anders veranderen.

Benieuwd naar meer:

Lees dan ook; Gedrag honden en lichaamstaal gaan hand in poot en/of Honden trainen: is het een trukendoos of schaakspel?


Leave a Reply