Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VZW DogPartners bij de cursus Hondentrainer met individuele begeleiding

Logisch voor beide partijen.

Door aanmelding voor de cursus door een bevoegd individu of instelling worden de volgende bepalingen van kracht:

 1. Direct na aanmelding wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt naar VZW DogPartners.
 2. Zowel de aanmelding als de betaling worden door VZW DogPartners per e-mail of op andere schriftelijke wijze bevestigd binnen uiterlijk twee werkdagen.
 3. Direct na ontvangst van betaling en bevestiging daarvan wordt het bijbehorende cursusmateriaal verzonden per gangbare openbare postmethode aan het door de aanmelder daarvoor opgegeven adres.
 4. Na verzending door VZW DogPartners heeft de cursist gerekend vanaf die verzenddatum gedurende 10 maanden het recht om de huiswerkvragen elektronisch ter controle in te sturen.
 5. VZW DogPartners zal binnen uiterlijk drie werkdagen, eveneens elektronisch, een reactie sturen op de huiswerkantwoorden naar het door de cursist opgegeven elektronische (e-mail)adres met indien nodig aanvullende opmerkingen, tips en of adviezen.
 6. De cursist heeft ook het recht aanvullende vragen te stellen die verband houden met de inhoud en doelstellingen van de cursus.
 7. De cursist is als enige gerechtigd om het lesmateriaal actief tot zich te nemen.
 8. Doorgeven aan derden op welke wijze dan ook is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 9. Na inzending van de antwoorden op de vragen bij elke les ontvangt de cursist een certificaat met de vermelding dat deze als resultaat van de cursus zich nu kan manifesteren als ‘Kandidaat Hondentrainer’.
 10. Alle toepasselijk auteursrechten zijn voorbehouden aan VZW DogPartners en dat geldt ook voor het in de cursus gebruikte eigen fotomateriaal.
 11. Tenzij anders vermeld en schriftelijk bevestigd kunnen aangepaste bepalingen van toepassing zijn.
 12. VZW DogPartners is gerechtigd de cursus tussentijds aan te passen en te verrijken met aanvullende dan wel vervangende informatie.
 13. Teruggave van het aan begin genoemde lesgeld zal niet plaatsvinden, ook niet gedeeltelijk.
 14. In voorkomend geval kan de huiswerktermijn van 10 maanden verlengd worden na overleg tussen cursist en VZW DogPartners.
 15. Na ontvangst van het onder 9 genoemde ontvangst kan de cursist deelnemen aan twee (2) praktijkfagen bij VZW DogPartners om de geleerde stof ook daadwerkelijk toe te passen en zich verder eigen te maken.
 16. Na deelname aan de praktijkdagen ontvangt de cursist een certificaat ‘Hondentrainer’.

Terug naar afrekenen.